Obszary działalności

Przemysł energetyczny

W trosce o zapewnienie stabilnego źródła energii dostarczanego na potrzeby prywatne, jak i przemysłowe konieczny jest poprawnie  funkcjonujący system gromadzenia oraz przepływu energii. W jego skład wchodzą między innymi produkowane przez Mesgum różnego rodzaju przelotki wytwarzane dla naszych klientów na bazie elastomerów EPDM, EPDM PX czy NBR. Kolejnymi elementami wykorzystywanymi w przemyśle energetycznym są różnego rodzaju uszczelnienia dielektryczne czy uszczelnienia płaskie gwarantujące niezawodność danego systemu.

W celu poprawnego przeprowadzenia analizy wykonalności oraz procesu ofertowania Mesgum wymaga:

Rysunek 2D
Model 3D
Dane materiałowe
Zastosowanie produktu
Wymagania Klienta
Zapotrzebowanie Klienta
Termin rozpoczęcia produkcji