Obszary działalności

Przemysł rafineryjny

W branży rafineryjnej i chemicznej, szczególną uwagę należy zwrócić na rolę, jaką odgrywają w niej wszelkiego rodzaju uszczelnienia gumowe. Mają one wpływ na poprawne funkcjonowanie instalacji, co w konsekwencji zapobiega między innymi zanieczyszczeniu środowiska. Dzięki elastyczności cechującej firmę Mesgum, jesteśmy w stanie startować w różnego rodzaju przetargach na rzecz usług dla branży rafineryjnej i chemicznej dla największych koncernów światowych.

W celu poprawnego przeprowadzenia analizy wykonalności oraz procesu ofertowania Mesgum wymaga:

Rysunek 2D
Model 3D
Dane materiałowe
Zastosowanie produktu
Wymagania Klienta
Zapotrzebowanie Klienta
Termin rozpoczęcia produkcji